Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

electronic space

Kreativitet och elektronik möts på Electronic Space

Electronic Space blir en del av Scandinavian Electronics Event, S.E.E.
Ett ca 100 kvadratmeter stort område blir helt inriktat på elektronik och skapande.

Electronic Space är en arena för tävlingar/uppdrag/aktiviteter på S.E.E. 2018, där det sker utveckling av applikationer med elektronik. Arbetet sker med hjälp av mentorer, en metod som kallas Mentorspace, och drivs av den ideella föreningen Inicio. Båda kommer från KTH:s forskningsverksamhet med bland annat professor Mark T Smith som ansvarig.

Deltagarna arbetar i team och kommer både från gymnasie- och högskolor. För deltagarna innebär det en möjlighet att öva och tillämpa teoretiska begrepp genom att ha tillgång till en mentor med tillämpad kunskap för respektive uppdrag.

Aktiviteterna på space-området planeras just nu. Några teman som diskuteras är elektronik och musik samt skapande av enkla elektroniska fordon. Ytterligare exempel på teman som kan bli aktuella är robotar och arbete med energiutvinning från bland annat värme, rörelse och solceller. Bakom Electronic Space står S.E.E. 2018 samt det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Det senare genomförs med stöd från Vinnova, Formas och Energimyndigheten inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden.

Mer information med inbjudan och anmälan kommer inom kort