Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

SEE Makerspace

Makerspace på S.E.E. – kreativitet och elektronik möts

Makerspace blir en del av Scandinavian Electronics Event, S.E.E. Ett ca 100 kvadratmeter stort område blir helt inriktat på elektronik och skapande.

Aktiviteterna på makerspace-området planeras just nu. Några teman som diskuteras är elektronik och musik samt skapande av enkla elektroniska fordon. Ytterligare exempel på teman som kan bli aktuella är robotar och arbete med energiutvinning från bland annat värme, rörelse och solceller.

Makerspace är ett begrepp som används för aktiviteter där många personer arbetar med skapande och problemlösning tillsammans.

Makerspace på S.E.E. arrangeras av Inicio i samarbete med Svensk Elektronik, Smartare Elektroniksystem samt Stockholmsmässan. Inicio som är ett företag inom KTH Innovation kommer att ha mentorer som coachar deltagarna på plats. De deltagande teamen kommer både från gymnasieskolor och högskolor.

Makerspace pågår under eventets tre dagar, 24-26 april 2018. Makerspace-aktiviteten knyter an till området Showcase Sweden och till flera av utställarna