Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Temaförmiddag 26 april - Regelverk för medicintekniska produkter

Det medicintekniska regelverket är omfattande och kan upplevas som komplext och krångligt. Syftet är självklart att produkterna ska vara säkra och uppfylla grundläggande krav för att kunna säljas på den gemensamma inre marknaden. Under passets olika delar belyses några av regelverkets olika aspekter och tolkningar för att ge en bättre insikt och förståelse.

Temaförmiddagen är indelad i 4 föreläsningar
Medtech standarder och hur påverkar det branschen - Talare: Micael Johansson, Nimio
Undvik fallgroppar, gå enkla vägen - Talare: Jonas Söderlund, Note
EU regler - Talare: Anna Lefevre  Skjöldebrand, Swedish Medtech
Är min app ett medical device? - Talare: Robert Tönhardt, Ph.D., Manager Life Science Prevas AB, Thomas Schaumann, Regional Manager Stockholm, Prevas

Moderator: Maria Månsson

 Seminarieprogrammen alla ladda ner pdf »