Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

SEE fakta 2016

Snabbfakta från S.E.E 2016

S.E.E. lockade över 4000 besökare 2016. Utställare från över 13 länder närvarade.

Besökarna är mycket nöjda med eventet - över 90 procent sa att de planerar att komma tillbaka 2018.

Några nyckeltal:

  •      4073 besökare
  •      179 utställare från 13 länder
  •      66 öppna seminarier
  •      1667 seminariedeltagare

Åtta av tio besökare hade någon form av inflytande vid inköp. Sex av tio besökare uppgav att de hade stort, mycket stort eller helt avgörande inflytande på inköp.