Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

larar- och syvdagen

Temadag för lärare och SYV:are den 25 april

Boka in datumet redan nu – den 25 april bjuder S.E.E. på en särskild temadag för lärare och studie- och yrkesvägledare (SYV).

På agendan den 25 april hittar vi information om elektronikbranschen med konkreta exempel på innehåll och arbetsuppgifter. Du får lyssna till intressanta presentationer om produkter, företag samt vad som är på gång inom programmering och Teknik. I en rundvandring kommer du att bli bekant med branschen samt se (och kanske delta i) aktiviteter av typen Electronic space, där applikationer utvecklas med elektronik ihop med datorkortet Micro:bit.

Anmäl dig här

I samarbete med NTA skolutveckling kommer vi att presentera ett läromedelspaket för undervisningen i programmering och ämnet Teknik. Utvecklingen av läromedlet sker i bred samverkan mellan lärare, läromedelsutvecklare, branschföreträdare samt högskolor, universitet och institut.

Dagen arrangeras av S.E.E. 2018 samt det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Det senare genomförs med stöd från Vinnova, Formas och Energimyndigheten inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden.