Tillsammans med olika partners drar vi nu igång S.E.E. Start-Up Forum. Ambitionen är att detta ska vara ett forum där de senaste idéerna och innovationerna presenteras och ett forum där Start-Up bolag inom elektronikbranschen kan hitta finansiärer, rådgivare samt självklart även potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners.